2 ýyllyk okuwlaryň hünärleri


Aşgabatdaky orta hünär syýahatçylyk mekdebi Türkmenistanda abraýly okuw mekdepleriniň biridir. Okuw mekdebi bilim ulgamy üçin mekdebe çenli bilim we terbiýe hünärinde ýurdumyza gerekli bolan çuňňur bilimli, Watana, halka wepaly, häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryndan baş çykarýan ukyply hünärmenleri taýýarlaýarlar. 

Paýlaş

Salgymyz:

49-njy jaý, Mäti Kösäýew köçesi, Aşgabat, Türkmenistan. 

Telefon belgiler:
(363697, 364815