HABARLAR

art cover

Çarş. 22 Maý. 2024

Kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenleri taýýarlamakda tagallalar birleşdirilýär

art cover

Duş. 20 Maý. 2024

Tbilisi diňi Türkmenistanyň baýdagynyň reňklerinde yşyklandyryldy

art cover

Duş. 20 Maý. 2024

Ylymlar güni mynasybetli halkara ylmy maslahat geçiriler

art cover

Şen. 18 Maý. 2024

Türkmen wekiliýeti Eýranyň Gülistan welaýatynda saparda bolýar

Ýetip gelýän çäreler

art cover

Çarş. 19 Iýun. 2024

Syýahatçylygyň täze ugurlary we ýaşlar

art cover

Anna. 29 Mart. 2024

HAKATON BÄSLEŞIKLERI