art cover

18 Iýul 2024 г.

Aşgabat şäherindäki Syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

art cover

18 Iýul 2024 г.

Dalaşgärler üçin!

art cover

30 Iýun 2024 г.

Türkmenistan – Aziýa Ösüş Banky: syýahatçylyk pudagy üçin täze taslamalar

art cover

22 Maý 2024 г.

Kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenleri taýýarlamakda tagallalar birleşdirilýär

art cover

20 Maý 2024 г.

Ylymlar güni mynasybetli halkara ylmy maslahat geçiriler

art cover

20 Maý 2024 г.

Tbilisi diňi Türkmenistanyň baýdagynyň reňklerinde yşyklandyryldy

art cover

18 Maý 2024 г.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

art cover

18 Maý 2024 г.

Beýik şahyryň ölmez-ýitmez goşgulary ählumumy adamzat medeniýetiniň genji-hazynasynyň aýrylmaz bölegidir

art cover

18 Maý 2024 г.

Türkmen wekiliýeti Eýranyň Gülistan welaýatynda saparda bolýar

art cover

17 Maý 2024 г.

Ekologiýa gözegçilik ulgamy kämilleşdirilýär

Metbugat gullugy